Khiếu nại vi phạm bản quyền

1. Trách nhiệm nội dung

Nội dung trên trang web được đăng bởi người sử dụng, do đó trách nhiệm về nội dung thuộc về người gửi bài lên hệ thống. Ban quản trị viên của trang web sẽ thường xuyên kiểm tra sát sao các nội dung trên trang và có nhiệm vụ loại bỏ các nội dung vi phạm bản quyền, nội dung quảng cáo, spam, clip rác, nội dung xúc phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Bản quyền

Là một trang web về thông tin giải trí, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo có thể kiểm soát tất cả thông tin trên trang web. Bất kỳ hành vi xâm phạm bản quyền nào nếu được báo cáo sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

3. Sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung được đăng tải trên trang web, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của trang web. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận từ Ban quản trị của trang web.

4. Quy trình báo cáo vi phạm

Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào được phát hành thông qua trang web vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua bình luận bên dưới (lưu ý: trong bình luận phải cung cấp chi tiết thông tin liên hệ và đường link nội dung vi phạm bản quyền trên trang web). Chúng tôi cam kết xử lý mỗi thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được theo quy định của Điều khoản sử dụng của trang web và quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.